Search
Lượt xem ngày 23/06/2024 là 257

Tạo hình Rồng dễ thương theo Ngũ hành bằng AI

Tạo hình Rồng theo Ngũ hành bằng AI
Tạo hình Rồng theo Ngũ hành bằng AI

Dùng AI sáng tạo hình ảnh rồng nguyên tố dễ thương với ChatGPT, Dall-e 3 và làm chuyển động với RunwayML (Use AI to create cute elemental dragon images with ChatGPT, Dall-e 3 and animate with RunwayML).


Tạo hình Hỏa Long, Thổ Long, Kim Long, Thủy Long, Mộc Long (Rồng theo ngũ hành). Do prompt tiếng anh sẽ hiệu quả hơn, nên mình giữ prompt tiếng anh. Mọi người có thể translate bằng ChatGPT/ Google ra tiếng Việt để thử nghiệm nhé.

A. Prompt tạo Hỏa Long:

Create a Pixar-style, full body macro image of a Fire Dragon with vibrant red and orange scales, flickering flame-like wings, and smoke wisping from its nostrils. This character is in a volcanic landscape, illuminated by the glow of lava with natural backlight. The environment of smoldering rocks and flowing lava complements the dragon’s fiery appearance. The dragon should embody a lifelike and dynamic presence, capturing the essence of fiery power and the ambiance of the volcanic environment.

B. Các prompt khác thì bạn tham khảo theo công thức tổng quát dưới đây:

Create a Pixar-style, full body macro image of [character] with [features]. This character is in a natural setting, illuminated by natural lighting with backlight. The [environment] is detailed and complements the character’s appearance. The character should embody a lifelike and dynamic presence, capturing the essence of the specified features and the ambiance of the chosen environment.

Created by Truong Hoang Tho

@img5050 [AI Video] AI Video – Dùng AI sáng tạo hình ảnh rồng nguyên tố dễ thương với ChatGPT, Dall-e 3 và làm chuyển động với RunwayML. Tạo hình Hỏa Long, Thổ Long, Kim Long, Thủy Long, Mộc Long. Do prompt tiếng anh sẽ hiệu quả hơn, nên mình giữ prompt tiếng anh. Mọi người có thể translate bằng ChatGPT/ Google ra tiếng Việt để thử nghiệm nhé. A. Prompt tạo Hỏa Long: Create a Pixar-style, full body macro image of a Fire Dragon with vibrant red and orange scales, flickering flame-like wings, and smoke wisping from its nostrils. This character is in a volcanic landscape, illuminated by the glow of lava with natural backlight. The environment of smoldering rocks and flowing lava complements the dragon's fiery appearance. The dragon should embody a lifelike and dynamic presence, capturing the essence of fiery power and the ambiance of the volcanic environment. B. Các prompt khác thì bạn tham khảo theo công thức tổng quát dưới đây: Create a Pixar-style, full body macro image of [character] with [features]. This character is in a natural setting, illuminated by natural lighting with backlight. The [environment] is detailed and complements the character's appearance. The character should embody a lifelike and dynamic presence, capturing the essence of the specified features and the ambiance of the chosen environment. Bài chia sẻ bởi Bit Hoang. Follow để thêm tip sáng tạo hình ảnh, video với AI. #creativewiththo #truonghoangtho #generativeai #aiart #aivideoart #chatgpt #dalle3 #runwayml ♬ nhạc nền – Ai Image

5/5 - (2 bình chọn)
Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
Email
Print

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

LẤY MÃ GIẢM GIÁ 50%  

Nhấn vào nút SHOPEE để lấy mã
mua hàng giảm giá, voucher, freeship hôm nay